Roy Leh Sanae Rai 2015 | Shot Caller film vk | Khun Chai Tarratorn (คุณชายธราธร)